maanantai 10. maaliskuuta 2014

Yhteisömanageri on verkostojen ja yhteisöjen hallinnan superhenkilö

Aloitin pari viikkoa sitten Otavan opiston järjestämän Yhteisömanageri III -koulutuksen. Kiinnostukseni yhteisömanagerointiin juontaa juurensa kiinnostuksestani yhteisöihin, yhteisöllisyyden muodostumiseen ja verkostojen toimintaan. Olen oppinut niistä paljon tutkimusteni ja työpaikkojen kehittämistoiminnan kautta, mutta minua on jäänyt askarruttamaan se, miten käytännön tasolla yhteisöjä ja verkostoja voidaan oikeastaan hallita.

Heittäytymällä mukaan yhteisömanagerien maailmaan uskon saavani parhaan käsityksen verkostojen ja yhteisöjen hallinnasta. Näen, että monet työpaikat ja organisaatiot, joiden kanssa olen tehnyt tutkimus ja kehittämistyötä, hyötyisivät yhteisömanageroinnin tietoisesta käytöstä.  Haluan tulevaisuudessa jakaa tätä tietoa eteenpäin sitä tarvitseville työpaikoille. Siis tuumasta toimeen ja kurssille!

Tiesin jo vanhastaan, että yhteisömanagareita on monenlaisissa tehtävissä ja heillä on monenlaisia nimikkeitä. Hallittavina voivat olla niin fyysiset kuin virtuaalisetkin yhteisöt, ne voivat olla tietyn asian ympärille joko itsestään syntyneitä tai tietoisesti synnytettyjä ihmisjoukkoja. Yhteisömanagereita löytyy niin markkinoinnin, mainonnan, henkilöstöhallinnon, tiedottamisen jne. tehtävistä.

Yhteisömanagerikurssin ensimmäisen päivänä meille annettiin tehtäväksi miettiä sitä, millaisia supervoimia ja salaisia aseita yhteisömanagerit tarvitsevat työssään. Verkostojen ja yhteisöjen hallinta kun ei välttämättä ole ihan helppoa ja yksinkertaista. Ryhmämme nimesi supervoimiksi esimerkiksi ennakkoluulottomuuden, uteliaisuuden, kuuntelemisen, avoimuuden, myönteisyyden, innostuksen, suunnitelmallisuuden, kokeilunhalun, kärsivällisyyden, harkintakyvyn ja peräänantamattomuuden! Vastaavasti salaisiksi aseiksi nimesimme aktiivisuuden, priorisointitaidot, verkostot, mittarit, kokeilunhalun, rohkeuden, kuuntelun, konkretisoinnin, ammattitaidon, johdon tuen ja arvostuksen.

Näiden taitojen ja ominaisuuksien metsästämiseen ja jalostamiseen meillä on onneksi kokonainen vuosi aikaa. Ja loput opimme sitten käytännön työn kautta. Hienoa, että meillä on aktiivinen, monipuolinen, erilaisista lähtökohdista ja monenlaisilla taustoilla varustettu porukka koossa! Toinen toistamme auttaen ja opettaen sekä yhdessä uutta oppien meistä kehittyy tämän vuoden kuluessa aivan varmasti melkoisia yhteisömanageroinnin superhenkilöitä :-)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti